Подання

Надсилання доповідей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для конференції Наукові конференції України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати доповіді на конференцію та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Всі доповіді формуються на трьох повних сторінках (формат А4, зовнішні поля: верхнє та нижнє — 25 мм, ліве — 30 мм, праве — 20 мм) 14 шрифтом Times New Roman з одинарним інтервалом (більш докладні правила оформлення наведено на сайті конференції rtpsas . rtf.kpi.ua ). Ці повинні бути логічно структурованими та в повній мірі відображати постановку задачі та результати проведених наукових досліджень. Обов'язковими є перелік літератури, оформлений відповідно до чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, див. на сайті) та коротка анотація двома мовами: українською та англійською, яка завершується ключовими словами. Написи на малюнках — шрифтом не менше 12 пт, товщина лінії малюнка — не менше 1,2 пт. По можливості потрібно уникати кольорових малюнків.

Приклади бібліографічних записів:


Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічнийзапис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису єобов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.Загальне позначення матеріалу (в цьому випадку [Електронний ресурс]) наводиться у спискахлітератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різнимиспособами подання інформації.

 

Вимоги до подання

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для керівника нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання має формат документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.
  3. Усі URL-адреси в тексті (наприклад, http://pkp.sfu.ca ) активовані та готові до клацання.
  4. Текст – одинарний інтервал; використовує шрифт 12 пунктів; використовує курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); і всі ілюстрації, малюнки та таблиці розміщуються в тексті у відповідних місцях, а не в кінці.
  5. Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, викладеним у Вказівках для авторів , які можна знайти в розділі «Про конференцію».
  6. Якщо ви подаєте рецензовану доріжку конференції, імена авторів видаляються з подання, а в бібліографії та виносках використовуються «Автор» і рік замість імен авторів, назви статті тощо.
  7. У разі надсилання на рецензування всі документи Microsoft Office (включно з додатковими файлами) було збережено, перейшовши у «Файл» і вибравши «Зберегти як»; натиснувши Інструменти (або Параметри в Mac); натиснувши Безпека; вибір «Видалити особисту інформацію з властивостей файлу під час збереження»; натиснувши Зберегти.
 

Положення про авторські права

Автори, які надають цю конференцію, погоджуються з наступними умовами:
а) Автори зберігають авторські права на свою роботу, дозволяючи конференції розміщувати цю неопубліковану роботу під Ліцензією Creative Commons Attribution , яка дозволяє іншим вільно отримувати доступ, використовувати та ділитися ними, з підтвердженням авторства твору. . . . . та первинною презентацією на цій його конференції.
б) Автори можуть відмовитися від версій умов ліцензії KS та включити окремі додаткові можливості домовленості неексклюзивного розповсюдження та подальшої публікації цього твору (наприклад, опублікувати перегляд у журналі, роздрукувати його в інституційному сховище або опублікувати його в книзі) з підтвердженням його первинного презенту на даний момент. конференції.
c) Крім того, авторам подобається розміщувати та ділитися своїми роботами в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на своїх веб-сайтах) у будь-який момент до і після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті, будуть використовуватися виключно для зазначених цілей цієї конференції і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для будь-якої іншої сторони.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2023 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи