Політика конференції

Процес рецензування

Всі тези проходять рецензування двома рецензентами

 

Політика доступу до архівів

В інтересах авторів та читачів презентацій доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті, публікуються в режимі відкритого доступу.

 

Правила конференції

Учасниками конференції можуть бути громадяни України та інших країн , які представили оформлені згідно з чинними правилами матеріали, які відраховані програмним цілям конференції та сплатили організаційний внесок у встановлений організаторами порядок конференції.

Для участі в конференції необхідно:

  1. До 30 листопада 2023 року зареєструйтесь на конференції та надішліть, сформувавши відповідний порядок ( детальніше шукайте на сайті конференції ) ці доповіді (загальний обсяг сайту не більше 3 сторінок).
  2. Після отримання на власну електронну адресу повідомлення про використання матеріалів програмним комітетом, авторами виробляється оплата оргвнеску (реквізити для оплати див. на сайті конференції).
  3. Після підтвердження оплати у вигляді копії платіжного документа, який обов’язково визначений надсилається на електронну адресу оргкомітету, учасникам у встановлені рядки додаються реквізити доступу до дискусійного поля конференції.
  4. Під час проведення конференції програмного комітету найкращі доповіді та пропонує авторам після доопрацювання опублікувати їх у «Віснику НТУУ КПІ. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування», який входить до переліку фахових видань України та наукометричних баз даних у тому числі й міжнародних (докладніше див. на сайті radap.kpi.ua ).

 

Умови оплати

  1. Участь у конференції — 300 грн ., що включає: розміщення матеріалів на сайті конференції та включення їх до збірника тез, участь в дискусіях. Доступ до електронної версії збірника — безкоштовний.
  2. Утримання друкованого примірника збірника тез додатково оплачується — 300 грн ./прим.

 

Банківські реквізити

Банківські реквізити

Платник : КПІ ім. Ігоря Сікорського (РТФ)

Юридична адреса : 03056, м. Київ, просп. Берестейський, 37

Фактична адреса : 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 12, корпус 17,

Код ЄДРПОУ : 02070921

Банк платника : ДКСУ, м. Київ

МФО : 820172

IBAN: UA768201720313201001201013853

КПКВК 2201160


Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конф. РТПСАС, РТФ, б.504, ПІБ

 

Програмний комітет

Голова програмного комітету:
Антипенко Р.В. к.т.н., доцент, декан радіотехнічного факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний секретар:
Захарченко О.С. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Члени програмного комітету:

Бондаренко Ю.

PhD, Сіетл, США

Дубровка Ф. ф.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Жук З. я.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Зіньковський Ю . ф.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Карташов В. М.

д.т.н., професор, Харківський національний університет, Україна

Кичак В. М.

д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, Україна

Манойлов В. п.

д.т.н., професор, Житомирський національний
технологічний університет, Україна

Мартинюк В. В.

д.т.н., професор, Хмельницький національний університет, Україна

Найденко В. І.

д.ф.-м.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Нелін Є. А.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Прокопенко І. Г.

д.т.н., професор, Національний авіаційний університет, Україна

Прудіус І. Н.

д.т.н., професор, Національний університет України «Львівська політехніка», Україна

Райда Збінек

професор, Брно, Чеська Республіка

Чміль В. М.

к.т.н., голова правління, Приватне акціонерне товариство “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”, М. Київ, Україна

Шайко-Шайковський О.Г.

д.т.н., професор, Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Яненко О. п.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Дубровка Р.Ф.

Кандидат наук, Лондонський університет королеви Мері, Великобританія

Цвелих І. С.

к.т.н., Infineon Technologies AG, Мюнхен, Німеччина

Бойко Роман

Інженер B, Huawei Technologies / Ханчжоу Huawei Telecommunications Communications Co. Ltd., Ханчжоу, Китай

Могильний С.Б.

к.т.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Калюжний О.Я.

д.ф.-м.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Іхсан Джіджек

доц. Професор кафедри електротехніки та електроніки Університету Істіньє

 

 

Основні вимоги до доповідей

Усі доповіді формуються на трьох повних сторінках (формат А4, зовнішні поля: верхнє та нижнє — 25 мм, ліве — 30 мм, правильний — 20 мм) 14 шрифтом Times New Roman з одинарним інтервалом (більше доповідних правил оформлення наведено на сайті конференції rtpsas ) . rtf.kpi.ua ). Ці повинні бути логічно структурованими та в повній мірі відображати постановку задачі та результати проведених наукових досліджень. Обов'язковими є перелік літератури, оформлений відповідно до чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, див. на сайті) та коротка анотація двома мовами: українською та англійською, яка завершується ключовими словами. Написи на малюнках — шрифтом не менше 12 пт, товщина лінії малюнка — не менше 1,2 пт. По можливості потрібно уникати кольорових малюнків.


 

Організаційний комітет

Голова комітету організації: Мартинюк Сергій Євстафійович

Організаційний комітет:

Головня Вікторія Мілентіївна

Сушко Ірина Олександрівна

Лащевська Наталія Олександрівна

 

Секції

Секції РТПСАС:

  • Радіотехнічні системи та мікрохвильова техніка. Мікрохвильова технологія, НВЧ та ТГцелектроніка, антени, системи радіорозвідки, системи радіоелектронної боротьби, космічнірадіосистеми.
  • Інформаційні технології та телекомунікаційні системи. Хмарні технології, інтернетречей, вбудовані системи, смарт-системи, телекомунікаційні системи та мережі, теоретичні основи обробки та передачі інформації в телекомунікаційних системах, радіолокація, кібербезпека та захист інформації, системи штучного інтелекту, нейроннімережі.
  • Електроніка, нанотехнології, біомедичні системи, радіовимірювання. Електронніматеріали, наноелектроніка та нанотехнології, теорія та практика радіовимірювання, радіоелектроніка біомедичних технологій, мікроелектроніка, ультразвукова техніка, технічна діагностика та методи неруйнівного контролю, оптичні системи та фотоніка.

 

Програма конференції

Програма конференції буде прилюднена перед початком конференції

 

Архів

Збірник праць ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

 

Збірник праць Х Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи"

 


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2023 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи