ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" 2020

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

November 16, 2020 – November 22, 2020


Завершення конференції!

Шановні учасники конференції, повідомляємо Вам, що ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2020) завершила свою роботу.

У вкладенні Ви можете знайти електронний варіант збірника матеріалів конференції.

Паперовий варіант збірника буде розіслано учасникам згідно з поданими заявками в січні місяці. Про його вихід буде повідомлено додатково.

 

 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2020, що проводиться в режимі on-line з використанням платформи Zoom на базі Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тези доповідей видаються окремим збірником, який розповсюджується як в електронному так і в друкованому варіанті.

Основна  мета  конференції - презентація  та  обговорення  науково-технічних досягнень, сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем, а також обмін науково-практичним досвідом.

Задачі конференції:
  • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів в радіотехнічній та суміжних галузях;
  • інформування наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань;
  • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства.

Секції РТПСАС:

  • Теоретична радіотехніка. Теорія кіл, сигналів та процесів у радіотехніці та електроніці,цифрове оброблення сигналів, схемотехніка, САПР та моделювання радіотехнічнихпристроїв, електродинаміка, теорія побудови SDN та SDR.
  • Радіотехнічні системи та мікрохвильова техніка. Мікрохвильова технологія, НВЧ та ТГцелектроніка, антени, системи радіорозвідки, системи радіоелектронної боротьби, космічнірадіосистеми.
  • Інформаційні технології та телекомунікаційні системи. Хмарні технології, інтернетречей, вбудовані системи, смарт системи, телекомунікаційні системи та мережі,теоретичні основи обробки та передачі інформації в телекомунікаційних системах,радіолокація, кібербезпека та захист інформації, системи штучного інтелекту, нейроннімережі.
  • Електроніка, нанотехнології, біомедичні системи, радіовимірювання. Електронніматеріали, наноелектроніка та нанотехнології, теорія та практика радіовимірювань,радіоелектроніка біомедичних технологій, мікроелектроніка, ультразвукова техніка,технічна діагностика та методи неруйнівного контролю, оптичні системи та фотоніка.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Invited papers


Conference Homepage Image

Інформація про конференціюCreative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2020 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи