Наукові конференції України, ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНЗИ РОТМАНА KU-ДІАПАЗОНУ
Тарас Мельник

Остання редакція: 2022-11-18

Тези доповіді


В даній статті проведено електродинамічне моделювання лінз Ротмана і проаналізовано залежність розподілу фаз від точності виготовлення та вплив кількості вхідних та вихідних портів на характеристики лінз. Виявлено, що при збільшенні кількості портів лінзи фазові зсуви портів не мають стабільних значень фази. Середнє значення відхилення від заданої різниці фаз становить 6° для лінзи 4х4, 26°для лінзи 6х4, 15° для лінзи 4х6 та 20° для лінзи 6х6. Фазові зсуви на вихідних портах при товщині діелектричної підкладки 0.7 мм та 0.9 мм в середньому змінились на 14° по відношенню до товщини діелектричної підкладки 0.5 мм.

In this article, electrodynamic modeling of Rothman lenses was carried out and the dependence of the phase distribution on the manufacturing accuracy and the influence of the number of input and output ports on the characteristics of the lenses were analyzed. It was found that when the number of lens ports increases, the phase shifts of the ports do not have stable phase values. The average deviation from the specified phase difference is 6° for the 4x4 lens, 26° for the 6x4 lens, 15° for the 4x6 lens, and 20° for the 6x6 lens. The phase shifts at the output ports with a dielectric substrate thickness of 0.7 mm and 0.9 mm changed on average by 14° in relation to a dielectric substrate thickness of 0.5 mm.