Наукові конференції України, ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Розмір шрифту: 
THE RELIABLE RADIOELEMENTS CHOOSING FEATURES IN THE PROCESS OF DESIGNING REA
Артем Нікітчук

Остання редакція: 2022-11-30

Тези доповіді


Abstract

The calculated values of the probability of failure-free operation of various groups of elements of the electronic structure depending on their temperatures are given. The results are obtained with the help of specially created software. Described the expediency of its application in the design process, including the diploma one.

Анотація

Наведено розраховані значення імовірності безвідмовної роботи різних груп елементів електронної структури в залежності від їх температур. Результати отримано за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення. Описана доцільність його застосування в процесі проектування, в тому числі дипломного.


Ключові слова


reliability, electronics, electronic, structure, elements, calculations, software, надійність, електроніка, елементи, електронної, структури, розрахунки, програмне забезпечення