Політика конференції

Політика доступу до архівів

В інтересах авторів та читачів презентації доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті публікуються у режимі відкритого доступу.

 

Правила конференції

Учасниками конференції можуть бути громадяни України та інших країн, що представили оформлені згідно чинних правил матеріали, які відповідають програмним цілям конференції та сплатили організаційний внесок у встановленому організаторами конференції порядку.

Для участі у конференції необхідно:

  1. До 26 жовтня 2021 року зареєструватися на сайті конференції та надіслати, оформлені відповідним чином (детальніше шукайте на сайті конференції) тези доповіді (загальний обсяг не більше 3 сторінок).
  2. Після отримання на власну електронну адресу повідомлення щодо прийняття  матеріалів  програмним  комітетом,  авторами  здійснюється оплата оргвнеску (реквізити для оплати див. на сайті конференції).
  3. Після підтвердження оплати у вигляді копії платіжного документу, що обов’язковоу визначений період надсилається на електронну адресу оргкомітету, учаснику у встановлені строки повідомляються реквізити  доступудо дискусійного поля конференції.
  4. Під час проведення конференції програмний комітет визначає найкращі доповіді та пропонує авторам після доопрацювання опублікувати їх у «Віснику НТУУ  КПІ. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування», який входить до переліку фахових видань України та наукометричних  баз  даних  в  тому  числі  і  міжнародних  (докладніше  див.  на  сайті radap.kpi.ua).

 

Умови оплати

  1. Участь у конференції — 250грн., що включає: розміщення матеріалів на сайті конференції та включення їх до збірника тез, участь у дискусії. Доступ до електронної версії збірникатез — безкоштовний.
  2. Отримання друкованого примірника збірника тез додатково оплачується  — 250грн./прим.

 

Банківські реквізити

Банківські реквізити

Платник:  КПІ ім. Ігоря Сікорського (РТФ)

Юридична адреса: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Фактична адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 12, корпус 17,

Код ЄДРПОУ:  02070921

Банк платника: ДКСУ,  м. Київ

МФО : 820172

IBAN: UA768201720313201001201013853

КПКВК 2201160


Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конф. РТПСАС, РТФ, б.504, ПІБ

 

Програмний комітет

Голова програмного комітету:
Антипенко Р.В. к.т.н., доцент, декан радіотехнічного факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний секретар:
Захарченко О.С. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Члени програмного комітету:

Бондаренко Ю.

PhD, Сіетл, США

Кураєв О. О.

д.ф.-м.н., професор, Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Білорусь

Достал Томаш

професор, Технічний Університет Брно, Чеська Республіка

Дубровка Ф. Ф.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Жук З. Я.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Зіньковський Ю. Ф.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Карташов В. М.

д.т.н., професор, Харківський національний університет, Україна

Кичак В. М.

д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, Україна

Манойлов В. П.

д.т.н., професор, Житомирський національний 
технологічний університет, Україна

Мартинюк В. В.

д.т.н., професор, Хмельницький національний університет, Україна

Найденко В. І.

д.ф.-м.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Нелін Є. А.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Прокопенко І. Г.

д.т.н., професор, Національний авіаційний університет, Україна

Прудіус І. Н.

д.т.н., професор, Національний університет України «Львівська політехніка», Україна

Райда Збінек

професор, Брно, Чеська Республіка

Чміль В. М.

к.т.н., голова правління, Приватне акціонерне товариство “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”, М. Київ, Україна

Шайко-Шайковський О.Г.

д.т.н., професор, Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна

Яненко О. П.

д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Дубровка Р.Ф.

Кандидат наук, Лондонський університет королеви Мері, Великобританія

Цвелих І. С.

к.т.н., Infineon Technologies AG, Мюнхен, Німеччина

Солошенко Н.В.

Інженер з польових застосувань, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Німеччина

Бойко Роман

Інженер B, Huawei Technologies / Ханчжоу Huawei Telecommunications Communications Co. Ltd., Ханчжоу, Китай

Могильний С.Б.

к.т.н., доцент,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Калюжний О.Я.

д.ф.-м.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна

Іхсан Джіджек

Asst. Prof. Dept. of Electrical-Electronics Engineering Istinye University

 

 

 

Основні вимоги до доповідей

Тези доповідей оформлюються на трьох повних сторінках (формат А4, зовнішні поля:верхнє та нижнє — 25 мм, ліве — 30 мм, праве — 20 мм) 14 шрифтом Times New Roman з одинарним інтервалом (більш докладно правила оформлення наведено на сайті конференції rtpsas.rtf.kpi.ua ). Тези повинні бути логічно структурованими та в повній мірі відображати постановку задачі та результати проведених наукових досліджень. Обов’язковими є список літератури оформлений згідно чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, див. на сайті) та коротка анотація двома мовами: українською та англійською, яка завершується ключовими словами. Написи на рисунках — шрифтом не менше 12 пт, товщина ліній рисунку — не менше 1,2 пт. По можливості потрібно уникати кольорових рисунків.


 

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету: Мартинюк Сергій Євстафійович

Відповідальний секретар: Лащевська Наталія Олександрівна

Члени організаційного комітету:

Головня Вікторія Мілентіївна

Сушко Ірина Олександрівна

 

Секції

Секції РТПСАС:

  • Радіотехнічні системи та мікрохвильова техніка. Мікрохвильова технологія, НВЧ та ТГцелектроніка, антени, системи радіорозвідки, системи радіоелектронної боротьби, космічнірадіосистеми.
  • Інформаційні технології та телекомунікаційні системи. Хмарні технології, інтернетречей, вбудовані системи, смарт системи, телекомунікаційні системи та мережі,теоретичні основи обробки та передачі інформації в телекомунікаційних системах,радіолокація, кібербезпека та захист інформації, системи штучного інтелекту, нейроннімережі.
  • Електроніка, нанотехнології, біомедичні системи, радіовимірювання. Електронніматеріали, наноелектроніка та нанотехнології, теорія та практика радіовимірювань,радіоелектроніка біомедичних технологій, мікроелектроніка, ультразвукова техніка,технічна діагностика та методи неруйнівного контролю, оптичні системи та фотоніка.

 

Програма конференції

З програмою конференції можна ознайомитися за посиланням

 

Збірник тез конференції

Збірник тез конференціїCreative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2021 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи